رویه ارسال سفارش در چاپ و تحریر

ارسال محصولات در تهران 

ارسال محصولات سفارش شده که مقصد آنها تهران می باشد به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

۱ –  ارسال محصول زیر ۱۵ کیلوگرم با اسنپ و پست پیشتاز در سطح تهران با هزینه ۳۰,۰۰۰ تومان

۲ – ارسال محصولات بالای ۱۵ کیلوگرم تا ۵۰ کیلوگرم ارسال توسط پیک مخصوص بازار با هزینه ۵۰,۰۰۰ تومان

۳ – ممکن است میزان وزن محصولات بالا تر از ۵۰ کیلوگرم شود  که در آن صورت بار با وانت ارسال می شود هزینه با ۱۰۰,۰۰۰ تومان

توجه : ارسال خریدارانی که مجموع خرید اینترنتی آنها برابر یا بالاتر از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان شود رایگان خواهد بود و مبالغ بالا به صورت خودکار حذف می شوند.

ارسال به شهرستان ها 

ارسال محصولات سفارش شده که مقصد آنها غیر از تهران می باشد به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

۱ –  ارسال محصول ، برابر و زیر ۱۵ کیلوگرم با  پست پیشتاز در کل کشور با هزینه ۳۰,۰۰۰ تومان

۲ – ارسال محصولات بالای ۱۵ کیلوگرم به صورت باربری ارسال میشود در بازار تهران به ازای هر کارتن تا هر باربری در تهران ۷۰۰۰ تومان دریافت خواهند شد ، که این هزینه بر اساس تقریبی وزن در خرید شما محاسبه می شود پس از رسیدن بار هزینه ارسال خود باربری توسط شما باید پرداخت شود که هزینه آنچنانی نیست.

توجه : ارسال خریدارانی که مجموع خرید اینترنتی آنها برابر یا بالاتر از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان شود رایگان خواهد بود و مبالغ بالا به صورت خودکار حذف می شوند.